Práce s veřejností

Školení neziskové organizace při Darchanské univerzitě pro práci s veřejností

Odpovědná osoba: RNDr. Ivana Bursíková (NGO AGORA CE)

V rámci projektu budou formou školení a workshopů zvyšovány kapacity NGO při Darchanské univerzitě pro práci s veřejností s důrazem na využívání interaktivní a zábavné formy. Předpokládá se organizace minimálně dvou školení, každé v rozsahu min. 5 dní, a jednoho workshopu v rozsahu 3 dní.

V Suchbátaru, Darchanu a Sharyngolu budou za organizačního přispění Agora CE uspořádány 4 setkání s veřejností na téma „Význam TUH s lesy a jejich přínos pro společnost“. Setkání bude předcházet informační kampaň a dotazníkové šetření týkající se vztahu obyvatel k přírodě a zejména lesům.

Po ukončení této aktivity by měla být NGO schopna spolupracovat s místními komunitami a populárně-naučnou formou šířit povědomost o významu lesů, potřebě s nimi smysluplně zacházet a hospodařit a podpořit jejich další zakládání, pěstování a ochranu.

Agora Central Europe