Zpracování lesního hospodářského plánu:
Lesní genetika a Oblastní plány rozvoje lesů:
Lesní školky a zalesňování: