Příprava projektu začala ihned po návratu z Mongolska v prvních dnech prosince. Doladění vlastního obsahu s pracovníky ČRA a na základě toho jednání o rozpočtu, dále oslovování příslušných odborníků pro jednotlivé části a odbornosti projektu a následně složení celého týmu. Projekt dostal oficiální název „Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku 2015 – 2017“ a hlavním záměrem je přispět k rozvoji genofondu místních lesních dřevin a obnově ekologicky stabilních lesních společenstev. Projekt by měl mít tři hlavní výstupy:

  • Zvýšená kvalita dlouhodobého plánování rozvoje lesů dle zásad trvale udržitelné hospodaření s lesy
  • Dvě fungující vzorová centra pro produkci reprodukčního materiálu
  • Zvýšené znalosti lesnických odborníků a úrovně školství, včetně práce s veřejností

Splnění výše uvedeného cíle a výstupů spočívá pro oblast OPRL a genetiky v analýze současného stavu znalostí o lesních ekosystémech, včetně využití dálkového průzkumu země (DPZ) a v revizi a zpracování zásad a pracovních postupů TUH pro Mongolsko. Zde bude nutná úzká spolupráce s GIZ. Dále bude v rámci projektu uspořádáno školení semenářů v bezeškodné technologii sběru šišek, vybudují se za spoluúčasti místních partnerů, na kterých bude tíha infrastruktury dvě vzorové lesní školky školek, modelové výsadby a založení semenného sadu. V rámci výuky se vytvoří výukové materiály (textové, PPT a videa) včetně jejich databáze a zveřejnění na internetu, kde budou pro zájemce v mongolštině ke stažení. Pro pracovníky FRDC budou uspořádány dva workshopy, tři pedagogové se budou podílet na zvýšení znalostí v daných oblastech pedagogů v Darchanu a Suchbátaru. Součástí bude i práce s veřejností, prostřednictvím místní NGO a dokument o projekt.

Zároveň se od ledna 2015 začala i komunikace s případnými partnery na mongolské straně. Díky chybějící infrastruktuře bylo nutno většinu aktivit soustředit do oblasti severně od Ulánu, do provincie Selenge a Drachan-Uul. Zejména se jedná o školky, jelikož bud potřeba v nich působit zároveň, což by při větší vzdálenosti nebylo dost dobře možné. K vybudování infrastruktury, což znamená permanentní oplocení, dřevostavba s bytem pro šéfa školky, jeho kancelář s malou laboratoří pro prověřování kvality osiva a sociální zázemí pro zaměstnance a malou provozní halu, se po složitých jednáních kolem financování přihlásili dva partneři. Jedním je provincie Darchan-Uul s družstvem „Domogd Sharingol“ a Universita Darchan. V kontextu tohoto výsledku e-mailové a Skype komunikace se začaly připravovat smlouvy. Současně se připravovala smlouva mezi ČRA a ÚHÚL, memorandum mezi ČRA a mongolským MŽP a mezi ÚHÚL a dalšími partnery projektu v ČR.